Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

БЕНИС-2012

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЕНИС-2012

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176426784

Адрес
Кнежа, ул."Иван Вазов" 8

Контакти
091327645

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch