Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ АДВОКАТИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ АДВОКАТИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176440487

Адрес
София, ул. "Пиротска" 7

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch