Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
24

НПО Профил

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176448263

Адрес
Омуртаг, ул.Искър 15 вх. В ет. 2 ап. 4

Контакти
878879376

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch