Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

АННА- ФОЛКАРТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АННА- ФОЛКАРТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176459594

Адрес
Велико Търново, ул."Любен Каравелов" 85А

Контакти
0878108576

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch