Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

АЙКИДО КЛУБ ШИН ГИ ТАЙ - ПОМОРИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АЙКИДО КЛУБ ШИН ГИ ТАЙ - ПОМОРИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176466521

Адрес
Поморие, ул. "Цар Самуил" 21

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch