Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

АСК ДОБРУДЖА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСК ДОБРУДЖА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176470377

Адрес
Добрич, ул."Хан Тервел" 176

Контакти
888704848; ask-dobrudja@ask-dobrudja.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch