Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
19

НПО Профил

Сдружение Център за регионално развитие и инициативи

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ЦРРИ

Година на регистрация в съда
2013

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Ловеч

Град/Село
Троян

Пощенски код
5600

Адрес
ул.Васил Левски 1 ет. 2 офис 3

Телефони
0885649968

Ел. поща
crri@mail.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Цанко Найденов Спасовски – Управител

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНИЦИАТИВИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176473626

Адрес
Орешак, ул. "Ст. планина" 74

Контакти
0887 307 968; vesselin_radev@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch