Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

АМОР-АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНО ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АМОР-АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНО ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176477286

Адрес
Медовене, ул."Преслав"13

Контакти
0896 57 85 08; ngo_amor@mail.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch