Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ МАГИСТРАТИ В БЪЛГАРИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ МАГИСТРАТИ В БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176487437

Адрес
София, район Овча купел ул. "Монтевидео" 21

Контакти
8081232

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch