Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

АКТИВНИ МЛАДЕЖИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АКТИВНИ МЛАДЕЖИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176496226

Адрес
Симитли, ул.”Христо Смирненски” 12

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch