Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

ДИАБЕТ - РАЗГРАД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДИАБЕТ - РАЗГРАД

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176526897

Адрес
Разград, ул."Витоша" 3

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch