Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
23

НПО Профил

,АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С КОАГУЛОПАТИИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
,АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С КОАГУЛОПАТИИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176543341

Адрес
София, р-н Овча купел бул. „Цар Борис ІІІ” 152 вх. Б ет. 2 ап. 8

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch