Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15

НПО Профил

АТУМ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АТУМ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176544984

Адрес
София, ж.к. "Младост" 2 бл. 280 вх. 2 ет. 1 ап. 101Б

Контакти
0886600808; milena@keit.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch