Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176576665

Адрес
Трън, ул. "Александър Стамболийски" 25

Контакти
0889040412

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch