Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

БОКАЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БОКАЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176584466

Адрес
Кула, ул. Арда 8

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch