Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

ЖИВОТ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЖИВОТ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176590768

Адрес
Смолян, бул. "България" 24 ет. 5

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch