Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176611333

Адрес
Генерал Тошево, ул. „Александър Димитров” 1 Б

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch