Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

НПО Профил

АНТИКА

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АНТИКА

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176611493

Адрес
Крумово,

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch