Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176615260

Адрес
София, район "Витоша" бул. "България" 98 ет. 2 ап. 1 Г- бизнес сграда "Астра"

Контакти
0885/092-751; office@balkaneurodev.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch