Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

НПО Профил

БЪЛГАРИЯ РОМА ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРИЯ РОМА ТЪРГОВИЩЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176616444

Адрес
Търговище, ул." Трети март" 1

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch