Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

НПО Профил

Асоциация за кариерно развитие и обучение

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АКРО

Година на регистрация в съда
2013

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Пловдив

Град/Село
Plovdiv

Пощенски код
4002

Адрес
125, September 6 Blvd.

Телефони
0887362376

Ел. поща
akroprojects@gmail.com

Интернет страница
http://125, September 6 Blvd.

Лице за контакт
Лиляна Сапунова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176622657

Адрес
Пловдив, бул. "6-ти септември" 125

Контакти
akroprojects@gmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch