Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

МЛАДЕЖКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЛАДЕЖКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176632577

Адрес
Смолян, пл. "Васил Левски" 21

Контакти
0896 66 92 11

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch