Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
24

НПО Профил

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ХРИСТО БОТЕВ ЛИЛЯК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ХРИСТО БОТЕВ ЛИЛЯК

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176639343

Адрес
Лиляк, ул."Никола Вапцаров" 6

Контакти
0882420169; ou_hb.lil@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch