Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

НПО Профил

КЛУБ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА НАДЕЖДА-ОРЯХОВО-2014

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
КЛУБ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА НАДЕЖДА-ОРЯХОВО-2014

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176644148

Адрес
Оряхово, ул. Александър Стамболийски 29

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch