Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ОДЗ ПЧЕЛИЦА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ОДЗ ПЧЕЛИЦА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176646366

Адрес
Търговище, ул." Никола Симов" 6

Контакти
0 894 451232; ta03@mail.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch