Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
24

НПО Профил

ЩЕДРОСТ ЗА ЖИВОТ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЩЕДРОСТ ЗА ЖИВОТ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176653535

Адрес
Бургас, ж. к. "Лазур" бл. 37 вх. В ет. 1 ап. 1

Контакти
878382509

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch