Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЦДГДЕТЕЛИНА КЪМ МО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЦДГДЕТЕЛИНА КЪМ МО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176655493

Адрес
Казанлък, ул. "Инж.Феликс Вожели" 1 А ВФ 22180

Контакти
0431/717 71; detelina_dg@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch