Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
24

НПО Профил

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "ХРИСТО БОТЕВ-ВАРДУН'

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "ХРИСТО БОТЕВ-ВАРДУН'

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176680906

Адрес
Вардун, ул. Христо Ботев' 32

Контакти
0888564806; ou_vardun@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch