Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

ОДИСЕЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОДИСЕЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176709539

Адрес
Разград, ул." Венелин" 16 ет. 1

Контакти
894913646

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch