Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176711465

Адрес
Ямбол, ул. "Елена Янкова" 10 - А - 11

Контакти
0887947919; asi.yambol@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch