Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

НПО Профил

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ „ВРАЦА ДРИФТ ТИЙМ”

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ „ВРАЦА ДРИФТ ТИЙМ”

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176736162

Адрес
Враца, ул. „Спас Соколов” 20

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch