Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25

НПО Профил

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176779377

Адрес
Брезник, ул."Гледан" 10

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch