Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ- АСЕП

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ- АСЕП

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176779861

Адрес
Пазарджик, ул. "Витоша" 87

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch