Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЕЦА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЕЦА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176792531

Адрес
Варна, ул. Евлоги Георгиев 25

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch