Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВИДИН И РЕГИОНА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВИДИН И РЕГИОНА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176797717

Адрес
Видин, ул." Бдин" 24

Контакти
094 601987; 0884851222

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch