Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БРЕЗНИШКА ОВЦА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БРЕЗНИШКА ОВЦА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176797763

Адрес
Брезник, ул." Иглика" 7

Контакти
876499469; lordana8@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch