Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

ДУНАВСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ ВЕТРЕН- СРЕБЪРНА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДУНАВСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ ВЕТРЕН- СРЕБЪРНА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176807870

Адрес
Силистра, ул.Добрич 41 ет. 5

Контакти
0888 77 60 70; 086 83 65 98; geapol@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch