Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

АЙ РЪН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АЙ РЪН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176819028

Адрес
Варна, ул Константин Иречек 3 ет. 3 ап. 9

Контакти
0898624511; 0878560260; office@irun.bg] http:/www.irun.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch