Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

"НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-1891

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
"НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-1891

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
499464

Адрес
Кубрат, ул. "Борис I" 1

Контакти
08341/2326

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch