Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
814222314

Адрес
Свищов, ул."Цанко Церковски" 2

Контакти
0631/ 60688 ; 0631/ 64351

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch