Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

ЖЕНИ ЗА МИЛОСЪРДИЕ - РОМА

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЖЕНИ ЗА МИЛОСЪРДИЕ - РОМА

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
829108462

Адрес
Сливен, ул." Иречек" бл. 4 вх. Б ап. 4

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch