Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10

НПО Профил

А АСКЕЕР

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
А АСКЕЕР

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
831110666

Адрес
София, ул. "Г. С. Раковски" 98

Контакти
98882792; aaskeer@art.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch