Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
24

НПО Профил

ЕГО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕГО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
831641791

Адрес
Враца, ул ".Г.Димитров" 113

Контакти
0885/01 25 77

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch