Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "РОДНИ ПРОСТОРИ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "РОДНИ ПРОСТОРИ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
838168985

Адрес
Елхово, ул."Ал.Стамболийски" 66

Контакти
04876/288

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch