Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1884

Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1884

Тип

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
83868

Адрес
,

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch