Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ДОБРОТИЦА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ДОБРОТИЦА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
850714

Адрес
Ново Ботево,

Контакти
058/2 21 86; 600 394

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch