Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ДОБРИЧ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ДОБРИЧ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
851104

Адрес
Добрич, ул."Генерал Киселов" 5

Контакти
058/60-26-78

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch