Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ "ЧЕРНО МОРЕ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ "ЧЕРНО МОРЕ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
90542

Адрес
Варна, УЛ. Н.Й.ВАПЦАРОВ 9

Контакти
052-302987; 052-302985

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch