Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

НПО Профил

ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЕ ЯМБОЛ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЕ ЯМБОЛ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
974142

Адрес
Ямбол, ул. "Черно море" 32

Контакти
046 2 20 83

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch