Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА

Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА

Тип

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
А176423146

Адрес
,

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch